Revisor

Niklas Renström, Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21,
113 97 Stockholm

Revisorn är vald vid årsstämman i maj 2019 fram till nästa årsstämma.