Valberedning

Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna i bolaget, alternativt sammanslutning av ägare (ägargrupp), och har till syfte att utvärdera styrelsens sammansättning och kompetensbehov, samt att föreslå kandidater till styrelsen för val på bolagsstämma, och att bereda ärenden gällande styrelsens ersättning.