Delårsrapport januari-mars 2018

2018-05-02

Download PDF

 Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2018

  • Intäkterna uppgick till 7,13 MEUR (4,45), en ökning med 60,3%
  • Spelintäkterna ökade med 48,2% till 6,09 MEUR (4,11)
  • Antalet aktiva kunder var 34 838 (28 130), en ökning med 23,8%
  • Deponeringar uppgick till 16,3 MEUR (11,8), en ökning med 38,2%
  • Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 87,8%
  • Mobila intäkter stod för 47,8% av de totala spelintäkterna
  • Mediaintäkterna uppgick till 0,92 MEUR (0,23)
  • EBITDA 2,15 MEUR (0,86), justerad EBITDA 2,47 MEUR (0,86)
  • EBITDA-marginal 30,1% (19,0%), justerad EBITDA marginal 34,6% (19,0%)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på nordicleisure.se