Finansiell kalender

Kommande händelser

30 January 2020
Bokslutskommuniké 2019
31 March 2020
Årsredovisning 2019
05 May 2020
Delårsrapport januari - mars 2020
07 May 2020
Årsstämma 2020
20 August 2020
Delårsrapport januari - juni 2020
05 November 2020
Delårsrapport januari - september 2020
04 February 2021
Bokslutskommuniké 2020