Finansiell kalender

Årsstämma avseende 2018 hålls den 23 maj 2019.

Kommande händelser

06 May 2019
Delårsrapport januari-mars 2019
07 August 2019
Delårsrapport januari-juni 2019
05 November 2019
Delårsrapport januari-september 2019
30 January 2020
Bokslutskommuniké 2019