Vår historia


2018

Bolaget ändrar namn från Nordic Leisure AB till Enlabs AB i november 2018. Under året lanseras Solutions, ett nytt affärsområde som utvecklar och levererar tekniklösningar till andra bolag (B2B). I oktober lanseras bolagets varumärke Optibet på den litauiska marknaden och under det tredje kvartalet förvärvas ett antal mediatillgångar som ger Enlabs närvaro på bland annat den Latinamerikanska marknaden.

Under året genomförs väsentliga förändringar inom ledningsgruppen i syfte att göra en kulturell förändring från ett bolag som fokuserat på teknik till att fokusera på slutkunden i första hand.

2017

Koncernens verksamhet delas upp i två affärsområden, Onlinespel och Media. Under årets andra kvartal förvärvas två ledande bolag inom casino affiliation, Kama Net och Future Lead Generation med tillträde i juli månad. I September förvärvas Litauiska speloperatören Baltic Bet, efter förvärvet har Nordic Leisure licensierade operatörer i alla de tre baltiska länderna, och drygt 180 anställda.

2016

I juli 2016 såldes verksamheterna inom Betting Promotion och Tain. Efter detta arbetar 120 personer i Nordic Leisure Gruppen.

I september överlåter NLAB sina verksamheter inom Food & Beverage till en extern operatör. Överlåtelsen sker i syfte att fullt ut fokusera koncernens verksamhet på iGaming.

I November förvärvas Maltesiska BestBet Group, vilket ger NLAB en fast förankring på Malta, utökade produktsegment med poker och bingo, en attraktiv varumärkesportfölj samt spellicens i Storbritannien.

Under året genomförs större förändringar i ledningsgruppen, och efter BestBet transaktionen- har NLAB ungefär 110 anställda.

2015

Under året lades ett publikt bud på Betting Promotion Sweden AB med underkoncernen Tain Gaming, innebärande att NLAB blev ägare till knappt 95% av bolagen, som verkar inom B2B segmentet, genom affären utökades det totala antalet anställda till omkring 220.

2014

Under året slutfördes försäljningen av Redbet Gaming. Licens erhölls och verksamhet påbörjades i Estland. I slutet av året arbetar cirka 130 anställda i bolagsgruppen.

2013

Nordic Leisure AB säljer Redbet Gaming Ltd och därmed sin ursprungsverksamhet. Bolagets kontor flyttas från Stockholm till Sigtuna, och all spelverksamhet inordnas inom dotterbolaget Lifland Gaming AB, som i sin tur har helägda operativa verksamheter och kontor i Tallinn, Riga och Malta, och bedriver verksamhet under två varumärken, Optibet och GoldClubCasino. Inom Lifland arbetar hösten 2013 omkring 120 anställda. Styrelsen fattar i december beslut om möjlig breddad affärsinriktning.

2012

Redbet Holding AB bytte i september 2012 bolagsnamn till Nordic Leisure AB. Redbet Gaming Ltd utökade sin portfölj av casinospel, och SIA Optibet lanserade casino på Optibet.lv

2011

Redbet Gaming Ltd förvärvade tre spelverksamheter; i4Poker, DoubleCardrooms samt Heypoker. Optibet öppnade sin tjugonde spelbutik i Lettland.

2010

Live betting via Redbet.com och Optibet.lv introducerades i samband med fotbolls-VM i juni. Redbets verksamhet i England avvecklades.

2009

Live casino lanserades och Redbet anpassade sin pokerverksamhet till den generella marknadsutvecklingen, samt inledde en avveckling av B2B-verksamheten. Slutliga spellicenser erhölls av the Lotteries and Gaming Authority på Malta. Verksamheten avseende Redbet.com och Whitebet.com flyttades från England till Malta.

2008

De Maltabaserade koncernbolagen Redbet Malta (Hldg) Ltd och Redbet Gaming Ltd bildas och inleder processen med att söka spellicens på Malta. SIA Optibet introducerar onlinespel via Optibet.lv.

2007

Redbet Holding AB förvärvar det lettiska spelbolaget SIA Teletoto (senare namnändrat till SIA Optibet) som driver verksamhet via spelbutiker i Lettland under varumärket Optibet. Vidare sker förvärv av Pullman Gaming NV som driver och äger varumärkena Gold Club Casino, Gold Club Games och TotalPoker.

2006

Redbet Holding AB förvärvar samtliga aktier i Redbet Ltd, och Redbet Holding AB:s aktie listas på First North. Redbet inleder en ny fas i och med att den egenutvecklade oddsbörsen börjar säljas in till andra spelaktörer.

2005

Redbet Holding AB registreras hos Bolagsverket. Redbet Holding AB förvärvar Redbet Technology AB. Verksamheten utökas med casinospel och poker på Redbet.com.

2004

Redbet.com lanseras och det blir möjligt att spela på odds via oddsbörsen.

2003

Oddsbörssystemet används och testas.

2002

Redbet Ltd bildas i England och utveckling av en oddsbörs inleds. Bakom satsningen stod ett antal svenska entreprenörer och dataprogrammerare med erfarenhet från spelbranschen.