Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport november 2007

2007-12-04

Ladda ner PDF
• Nettoomsättningen för november månad uppgick till 11 310 tkr • Tillväxten jämfört med oktober blev 14 % • Omsättningen för november motsvarar en rullande årstakt uppgående till 136 Mkr

.