Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport januari 2008

2008-02-07

Ladda ner PDF
• Omsättningen i januari uppgick till 13 277 tkr. • Månadens omsättning motsvarar en ökning med 17 % jämfört med föregående månad, december 2007. • Omsättningen för januari motsvarar en rullande årstakt uppgående till 159 Mkr (136 Mkr december) Bokslutskommuniké för 2007 offentliggörs den 21 februari 2008. Februari månads omsättningsrapport offentliggörs den 7 mars 2008.

.