Redbets kommande månadsrapportering.

2008-05-05

Redbetkoncernens månatliga omsättningsrapportering under andra kvartalet 2008 publiceras följande datum: April månads omsättningsrapport offentliggörs den 6 maj 2008. Maj månads omsättningsrapport offentliggörs den 5 juni 2008. Juni månads omsättningsrapport offentliggörs den 9 juli 2008.

.