Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport juni 2008

2008-07-09

Ladda ner PDF
• Omsättningen för juni uppgick till 17 235 tkr, vilket är en ökning med 2,6 % jämfört med maj (16 805 tkr). • Juni är normalt en säsongsmässigt svagare månad, detta till trots fortsätter koncernen att skapa tillväxt. • Omsättningen för juni motsvarar en rullande årstakt uppgående till 207 Mkr (201 Mkr maj)

Kvartalsrapport för andra kvartalet rapporteras 26 augusti 2008.