Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport juli 2008

2008-08-14

Ladda ner PDF
• Omsättningen för juli uppgick till 17 126 tkr, vilket är i paritet med juni (17 235 tkr). • Juli månad är normalt den säsongsmässigt svagaste månaden. • Omsättningen för juli motsvarar en rullande årstakt uppgående till 206 Mkr (207 Mkr juni) Kvartalsrapport för andra kvartalet publiceras den 26 augusti.

.