Redbet Holding AB (publ) omsättningsrapport september 2008

2008-10-09

Ladda ner PDF
• Omsättningen för september uppgick till 20 194 tkr, motsvarande en tillväxt på 14,8 % jämfört med föregående månad, augusti (17 593 tkr). • Omsättningen för september motsvarar en rullande årstakt uppgående till 242 Mkr (211 Mkr augusti)

Månadsrapport för oktober rapporteras 11 november.
Kvartalsrapport för tredje kvartalet rapporteras 11 november.