Nyemission i Redbet Holding tecknad till 99 procent

2010-10-13

Ladda ner PDF

Redbet Holding AB har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare, genom vilken bolaget tillförs 9,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 99 procent, varav 92 procent tecknades med företrädesrätt och 7 procent tecknades utan företrädesrätt. Resterande del tecknas av emissionsgaranten Niklas Braathen.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 15 486 292 och aktiekapitalet ökar med 3 097 258 kronor. Efter nymissionen uppgår aktiekapitalet till totalt 5 162 097, fördelat på 25 810 487 aktier.

Styrelsen, Redbet Holding AB (publ)