Rapportdatum för Redbet Holding AB

2010-10-15

Ladda ner PDF

Datum för Redbet Holding AB:s kommande informationstillfällen är följande:

Delårsrapport för januari-september 2010 publiceras den 26 november 2010

Bokslutskommuniké för 2010 publiceras den 25 februari 2011

Delårsrapport för januari-mars 2011 publiceras den 20 maj 2011

Årsstämma hålls den 26 maj 2011

 

Ovanstående datum har tidigare angivits i bolagets delårsrapport för januari-juni 2010.