Sista dag för handel med Redbet Holding BTA 1 är den 1 november 2010

2010-10-29

Ladda ner PDF

Teckningstiden för Redbet Holding AB:s nyemission avslutades nyligen. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA 1) är måndagen den 1 november 2010. Stoppdag är den 4 november 2010.

15 486 292 nya aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 8 november 2010. Efter registreringen uppgår antalet aktier i Redbet Holding AB till totalt 25 810 487 aktier. Aktiekapitalet uppgår till totalt 5 162 097 kronor.

 

Styrelsen, Redbet Holding AB (publ)