Ändrat rapportdatum för Redbet Holding AB

2011-02-09

Ladda ner PDF

Redbet Holding AB har ändrat datumet för bolagets bokslutskommuniké januari-december 2010. Rapporten kommer att publiceras den 15 februari 2011, kl 16.00.