Datum för finansiella rapporter och årsstämma för Redbet Holding AB

2011-05-03

Ladda ner PDF

Datum för finansiella rapporter för Redbet Holding AB:

Delårsrapport januari-mars 2011: 12 maj 2011

Delårsrapport januari-juni 2011: 25 augusti 2011

Delårsrapport januari-september 2011: 3 november 2011

Bokslutskommuniké januari-december 2011: 16 februari 2012

 

Årsstämman hålls den 26 maj 2011.