Redbet förvärvar Heypoker

2011-07-19

Ladda ner PDF
Redbet Holding AB:s dotterbolag Redbet Gaming Ltd har förvärvat Heypoker, en spelverksamhet med fokus på Skandinavien och Östeuropa.

Redbet Gaming Ltd har genom en inkråmsaffär förvärvat Heypoker, en spelverksamhet fokuserad på Skandinavien och Östeuropa. I affären ingår bland annat spelsajten Heypoker.com och dess kundbas med omkring 37000 registrerade kunder. Genom Heypoker.com erbjuds poker, casino och betting. Heypoker.com ingår i Ongame Network, ett av världens största pokernätverk. Heypoker.com genererade en bruttovinst om cirka 2,7 mkr under första kvartalet i år, av vilken merparten representerades av poker.

Redbet avser att behålla varumärket Heypoker och vidareutveckla verksamheten. I affären medföljer ett antal nyckelpersoner som kommer att driva spelverksamheten vidare tillsammans med Redbets befintliga organisation.

Köpeskillingen består av en kontantdel samt aktier i Redbet Holding AB. Antalet aktier som ges ut i betalning bestäms delvis av resultatet för Heypoker fram till och med mars nästa år.

VD för Redbet Holding AB, Jörgen Andersson, kommenterar:

”Redbets tillväxtsatsning bygger på både organisk tillväxt och kompletterande förvärv. Förvärvet av Heypoker stärker såväl vår befintliga affär som snabbar upp vår utveckling på valda marknader.”