Redbet Holding AB byter firmanamn till Nordic Leisure AB

2012-09-04

Ladda ner PDF

I enlighet med beslut på Redbet Holding AB:s årsstämma 2012-05-23 har bolagets firma ändrats till Nordic Leisure AB. Namnbytet sker i syfte att vara neutralt från de varumärken bolagsgruppen driver verksamhet under samt tydliggöra bolagets roll som moderbolag för bolagsgruppen.

Bolagets aktie kommer framledes handlas under ticker NLAB på Nasdaq OMX First North.

Claes Hallén VD, kommenterar:

"Vi har under lång tid noterat att omvärlden satte likhetstecken mellan moderbolaget Redbet Holding AB och den bedrivna verksamheten inom Redbet.com. För att synliggöra att vår bolagsgrupps verksamhet står på flera ben, vilka bedrivs under ett flertal olika varumärken, beslutade styrelsen under våren 2012 att föreslå ordinarie stämma i maj 2012 ett byte av bolagets firma till Nordic Leisure AB. Detta namnbyte är nu genomfört."