Redbet förliks i rättstvist

2012-06-26

Ladda ner PDF

Redbet Holding AB har förlikts i den tvist med Abbantina Malta Ltd., vilken bolaget tidigare informerat om.

Förlikningen innebär att Redbet ersätter Abbantina med ett belopp om 2 250 000 kronor, vilket utges med 1 250 000 kronor i kontant betalning, samt 588 235 nyemitterade aktier i Redbet Holding AB.

Abbantinas ursprungliga krav uppgick till 747 991 Euro jämte räntor och kostnader.

Med denna uppgörelse är parternas samtliga mellanhavanden reglerade och avslutade.

Uppgörelsen har mindre resultatpåverkan då Redbet sedan tidigare reserverat 1 800 000 kronor i ärendet.

Claes Hallén, koncernchef i Redbet kommenterar;

-        Med den här förlikningen har parterna enats i bästa samförstånd och kan gemensamt lägga det bakom oss. Redbet välkomnar Abbantina som aktieägare i bolaget.

Vidare fortsätter Hallén;

-        I och med detta finns inte längre någon rättslig process gentemot något bolag inom koncernen.