Redbet Holding AB - uppdatering styrelse

2012-07-06

Ladda ner PDF

Vid årsstämma i Redbet Holding AB (publ) den 23 maj 2012 valdes Jörgen Andersson, Niklas Braathen, Claes Hallén, Enar Bostedt och Peter Åström som styrelseledamöter. Det har konstaterats att Peter Åström inte kan registreras som styrelseledamot i bolaget på grund av begränsningar i tidigare åtagande mot tredje part. Därmed består styrelsen av Jörgen Andersson (ordförande), Niklas Braathen, Claes Hallén och Enar Bostedt.

Koncernchef Claes Hallén kommenterar:

"Det är tråkigt att konstatera att Peter ej medgavs tillstånd från tredje part, en av koncernens leverantörer, att sitta i bolagets styrelse. Detta baseras på ingången konkurrensklausul."

Stockholm 6 juli 2012

Styrelsen för Redbet Holding AB