Flaggningsmeddelande i Nordic Leisure AB (publ) samt korrigering av antalet utestående aktier

2013-01-09

Ladda ner PDF

Jörgen Andersson, styrelseordförande i Nordic Leisure AB (bolaget) har förvärvat 2 500 000 aktier i bolaget. Jörgen Anderssons totala aktieinnehav uppgår efter förvärvet till 2 727 151 aktier motsvarande 8,5 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Erlinghundra AB har förvärvat 1 672 023 aktier i bolaget, och äger därefter 2 672 023 aktier, motsvarande 8,3 procent av antalet aktier och röster.

Johan Zetterbergs ägande om 1 503 837 aktier motsvarar efter utspädning uppkommen av aktieteckning i bolagets optionsprogram per 2012-12-31, en ägarandel om 4,7 procent.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår efter teckning av optionsprogram per 2012-12-31 till 32 170 125 aktier, en uppgift som härmed justerar den siffra bolaget kommunicerade i pressmeddelande av 2013-01-02.