Nordic Leisure fullföljer försäljningen av Redbet Gaming Ltd.

2013-07-01

Ladda ner PDF

 
Som tidigare meddelats ingick Nordic Leisure AB (publ) den 22 maj 2013 avtal avseende avyttring av bolaget Redbet Gaming Ltd. med säte på Malta.

Nordic Leisures försäljning av Redbet Gaming Ltd. var villkorat av godkännande från den Maltesiska myndigheten LGA (Lotteries and Gaming Authority).

LGA har nu meddelat sitt godkännande, vilket innebär att Nordic Leisure idag fullföljt avyttringen och frånträder sitt ägande i Redbet Gaming Ltd.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Nordic Leisure AB i samband med avyttringen av Redbet Gaming Ltd.