Pressmeddelande, 14 augusti 2014

2014-08-14

Nordic Leisure AB (publ) erhåller slutlikvid avseende försäljning av Redbet Gaming Ltd

Som tidigare meddelats avyttrade Nordic Leisure AB (publ) koncernbolaget Redbet Gaming Ltd. sommaren 2013. Transaktionen har under augusti månad 2014 slutförts genom fastställande av tilläggsköpeskilling om cirka 19.9 MSEK. Den totala köpeskillingen uppgår således till cirka 57.4 MSEK.

Den redovisningsmässiga resultateffekten under tredje kvartalet uppgår till cirka 4.0 MSEK.

För frågor och mer information, vänligen kontakta

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB Telefon: +371 29 206366 / +46 705252777E-post: [email protected]Ytterligare information finns att tillgå på: nordicleisure.se