Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Leisure AB

2015-01-23

Vid extra bolagsstämma i Nordic Leisure AB (publ) den 23 januari 2015 beslutades i huvudsak;

att antaga ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Inom ramen för incitamentprogrammet skall utges teckningsoptioner med rätt att förvärva högst 6 000 000 aktier i bolaget till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 1 200 000 kronor, vilket vid fullt utnyttjande leder till en utspädning om ca 14 procent.

Sigtuna 23 januari 2015

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

För frågor och mer information, vänligen kontakta

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB Telefon: +371 29 206366 / +46 705252777 E-post: [email protected] Ytterligare information finns att tillgå på: nordicleisure.se