Nordic Leisure AB (Publ) offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (Publ)

2015-11-27

Nordic Leisure AB (publ) (”NLAB”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 13 oktober 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ) (”BP”) varvid NLAB erbjöd aktieägarna i BP att för varje befintlig aktie i BP erhålla en nyemitterad aktie i NLAB (”Erbjudandet”). Erbjudandehandlingen med anledning av Erbjudandet offentliggjordes den 5 november 2015.

NLAB offentliggör idag ett tillägg till erbjudandehandlingen. Tillägget till erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av att NLAB vill göra ett förtydligande till erbjudandehandlingen i avsnittet som hanterar skattefrågor relaterade till Erbjudandet.

Tillägget till erbjudandehandlingen finns tillgängligt på NLAB:s hemsida, www.nordicleisure.se och Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se.

Sigtuna den 27 november 2015

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn: +46 70-525 27 77, e-post: [email protected]