Nordic Leisure AB (publ) meddelar ändrat rapportdatum för årsredovisning 2015 och bokslutskommuniké

2015-12-17

Med anledning av att Nordic Leisure AB (publ) (”NLAB”) beslutat att fullfölja det offentliga uppköpserbjudande som lämnats till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ) har NLAB nu beslutat att ändra tidpunkten för offentliggörandet av årsredovisning för 2015 samt bokslutskommuniké. Nytt datum för offentliggörande är den 3 mars 2016.

Övriga rapportdatum under 2016 har planerats till:

12 maj 2016 - delårsrapport jan-mars 2016

17 maj 2016 - årsstämma 2016

11 augusti 2016 - delårsrapport jan-juni 2016 Q2

10 november 2016 - delårsrapport jan-sept 2016

3 mars 2017 - årsredovisning 2016 och bokslutskommuniké

Sigtuna den 17 december 2015

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen


För mer information vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn: +46 70-525 27 77, e-post: [email protected]