Nordic Leisure AB (publ) påkallar tvångsinlösen av resterande aktier i Betting Promotion System (BPS) AB

2016-09-30

SIGTUNA, SVERIGE, 30 SEPTEMBER 2016 – Nordic Leisure AB (publ), vidare NLAB, har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Betting Promotion System (BPS) AB, vidare BPS.

Genom pressmeddelande den 8 december 2015 offentliggjorde NLAB sin avsikt att besluta om tvångsinlösen avseende resterande aktier i BPS. NLAB kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i BPS och har denna dag beslutat att påkalla tvångsinlösen av resterade aktier i BPS i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB (PUBL)

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47