Ändrat antal aktier och röster

2016-11-01

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 1 NOVEMBER 2016 – Nordic Leisure AB (publ), vidare ”NLAB” eller ”bolaget”, meddelar att antalet aktier och röster har utökats i bolaget.

Till följd av det underhandserbjudande som NLAB i september 2016 lämnade till minoritetsägarna i Betting Promotion Systems(BPS) AB, vidare BPS, vilket NLAB tidigare informerat om, har antalet aktier och röster i NLAB ändrats.

De aktier i BPS som inlämnades för utbyte till NLAB aktier, har nu registrerats vid Bolagsverket. Det totala antalet aktier i NLAB har som en följd av detta ökat med 400 928. Per den 1 november 2016 uppgår därmed det totala antalet aktier i NLAB till totalt 56 610 381 aktier. Antalet röster i NLAB uppgår per samma datum till totalt samma antal, 56 610 381 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB (PUBL)

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47