Datum för finansiella rapporter 2017

2016-11-18

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 18 NOVEMBER 2016 - Nordic Leisure AB (publ), meddelar datum för finansiell information 2017.

Finansiella rapporter och årsstämma 2017 

  • 23 februari - Bokslutskommuniké för 2016 
  • 3 maj - Delårsrapport januari-mars 
  • 9 augusti - Delårsrapport januari-juni
  • 8 november - Delårsrapport januari-september

Årsstämma hålls den 4 maj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB (PUBL)

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47