Kommuniké från extra bolagsstämma

2016-11-22

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 22 NOVEMBER 2016 - Vid extra bolagsstämma i Nordic Leisure AB (”Bolaget”) den 21 november 2016 beslutades i huvudsak;

att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag varmed Bolagets redovisningsvaluta ändrades från svenska kronor (SEK) till euro (EUR); och

att godkänna styrelsens förslag till beslut om att emittera högst 6 000 000 teckningsoptioner, för nyteckning av högst 6 000 000 aktier i Bolaget, vilka skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av det nystartade, och av Bolaget helägda, dotterbolaget Nordic Leisure Incentive AB, org.nr 559074-0576 (under namnändring från Lagspelaren 159 AB).

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47