Ändrade datum för finansiell rapportering samt årsstämma 2017

2017-04-07

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 7 APRIL 2017 - Styrelsen för Nordic Leisure har beslutat om följande ändringar vad gäller datum för offentliggörande av delårsrapporter under 2017 samt ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2017. 

Årsbokslut för 2016 publiceras på bolagets hemsida 2017-05-09 

Delårsrapport januari-mars publiceras 2017-05-17
(tidigare informerat datum 2017-05-03) 

Årsstämma 2017 kommer hållas i Sigtuna 2017-05-23
(tidigare informerat datum 2017-05-04) 

Delårsrapport januari-juni publiceras 2017-08-16
(tidigare informerat datum 2017-08-09) 

Delårsrapport januari-september publiceras 2017-11-15
(tidigare informerat datum 2017-11-08) 

Bokslutskommuniké för 2017 publiceras 2018-02-27


För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47