Förvärvar ledande affiliate operatör

2017-04-20

Ladda ner PDF

Nordic Leisure har tecknat ett Letter of intent avseende förvärv av Future Lead Generation Ltd, holdingbolag i en företagsgrupp som sedan 2012 är en ledande affiliate operatör inom iGaming.

Förvärvet, som förutsätter godkänd due dilligence process, sker mot en köpeskilling om 5 500 000 EUR på skuldfri basis, med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare 2 250 000 EUR, under förutsättning att bolaget möter särskilda resultatmål.

De förvärvade verksamheterna omsatte 2 200 000 EUR under 2016 med en vinstmarginal överstigande 95%. Det är Nordic Leisures bedömning att verksamheten under 2017 kommer omsätta i paritet med 2016 med en vinstmarginal om cirka 85%. Förvärvet kommer därmed att bidra till koncernens lönsamhet redan från innevarande räkenskapsår, och finansieras i sin helhet med egna medel.

Peter Åström, VD och koncernchef för Nordic Leisure AB (NLAB) kommenterar;  

”Det är ett stort steg framåt för Nordic Leisure att vi genomför detta förvärv. De verksamheter vi förvärvar kommer att ingå i vårt affärsområde Media, där verksamheter som Score24 ingår. Affiliation är ett prioriterat verksamhetsområde för NLAB, och att den köpta verksamheten dels är inriktad mot flera olika marknader, och dels tillför värden i form av bl.a en attraktiv varumärkesportfölj, gör att vi ser mycket goda möjligheter till vidare affärsutveckling” 

Om bolagen  

Future Lead Generation Ltd bedriver affiliate verksamhet inriktad mot den internationella iGaming marknaden.

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver spel- och affiliateverksamhet via internet. Koncernen har omkring 125 anställda och kontor i flera länder. Koncernen driver varumärken som Optibet och BestCasino och innehar spellicenser i bl.a Estland, Lettland, Malta och Storbritannien.

Nordic Leisure finansierar förvärvet med medel från den egna kassalikviditeten. Beräknat tillträde är under sommaren 2017, dock senast 1 september efter genomförd finansiell och juridisk due dilligence.

Verksamheten avses framledes skötas från Nordic Leisures kontor i Stockholm och Tallinn. 

Sigtuna den 20 april 2017

Nordic Leisure AB (publ)

Peter Åström, VD och koncernchef

[email protected] / +46 70-756 27 47