Utser Redeye till Certified Adviser

2017-11-03

Ladda ner PDF

Nordic Leisure, vidare ”Bolaget”, vars aktier är upptagna till handel på OMX Nasdaq First North, meddelar att bolaget utsett Redeye till ny certified adviser. Redeye tillträder sitt uppdrag den 8/11, 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD- och koncernchef   
[email protected] / +46 70-756 27 47