Datum för finansiella rapporter 2018

2017-11-30

Ladda ner PDF

SIGTUNA den 30 november 2017 – Nordic Leisure AB (publ), meddelar datum för finansiell information 2018.

Finansiella rapporter och årsstämma 2018 

  • 27 februari – Bokslutskommuniké för 2017 
  • 2 maj – Delårsrapport januari-mars 
  • 1 augusti – Delårsrapport januari-juni
  • 31 oktober – Delårsrapport januari-september

Årsstämma hålls den 4 maj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD- och koncernchef      
[email protected] / +46 70-756 27 47