Avslutar tvångsinlösen

2018-03-06

Ladda ner PDF

Nordic Leisure AB, vidare "NLAB", meddelar på detta sätt att skiljeförfarande rörande tvångsinlösen av utestående minoritetsägda aktier i Baltic Gaming AB (”BGAB”) har avslutats.

Under åren 2015-2016 förvärvade NLAB via publika uppköpserbjudande 96,15% av aktierna i Betting Promotion Sweden AB, vilket bolag därefter namnändrades till Baltic Gaming AB. 

Efter beslut i skiljenämnd har NLAB inlöst minoritetens andel med ett belopp om 5,75 kronor per aktie i BGAB - vilket motsvarar 3,5 MSEK för samtliga minoritetsägda aktier, medförande att NLAB idag äger 100% av aktierna i BGAB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD- och koncernchef
[email protected] / +46 70-756 27 47