Ändrat datum för årsstämma 2018

2018-04-04

Ladda ner PDF

Nordic Leisure AB (Publ) har tidigare meddelat att årsstämma 2018 kommer att hållas fredagen den 4 maj. Bolaget låter nu meddela att datumet för stämman har ändrats på grund av tekniska orsaker.

Nytt datum för årsstämma blir fredagen den 18 maj.