Antar finansiella mål för 2020

2018-10-26

Ladda ner PDF
Styrelsen i Nordic Leisure, vidare ”NLAB” eller ”bolaget”, har antagit finansiella mål för år 2020. De finansiella målen är inte en prognos, däremot ett uttryck och förtydligande av vad NLAB aktivt arbetar för att uppnå.

Tydligt fokus på värdeskapande

År 2020 ska NLAB leverera minst 20 MEUR EBITDA och en ökning av Vinst Per Aktie (VPA) ska under perioden uppgå till minst 40% per år genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. 

”Det är tillfredsställande att vi har antagit nya finansiella mål som skapar en tydlighet och transparens inom bolaget. Vi anser att det bästa måttet gällande värdeskapande för aktieägarna är VPA och sätter därför stor vikt vid det målet. Det kommer krävas hårt arbete av samtliga medarbetare men tillsammans kan vi nu sträva mot en tydlig och realistisk målbild.” säger VD Robert Andersson.

De huvudsakliga målen består av:

  •  Värdeskapande: Ökning av VPA på minst 40% per år 
  •  Lönsamhet: EBITDA ska uppgå till minst 20 MEUR år 2020 med 20-30% EBITDA-marginal 
  •  Tillväxt: Minst 25% organisk tillväxt per år tillsammans med genomtänkta förvärv 
  •  Skuldsättningsgrad: Nettoskulder/EBITDA ska inte överstiga en kvot på 1,5 

Den 31a oktober offentliggör Nordic Leisure sin finansiella rapport för årets tredje kvartal. Samma dag kl. 10.00 CET livesänds en presentation av rapporten där möjlighet finns att ställa frågor angående både rapporten och de finansiella målen. 

Förtydligande och ytterligare information kring de finansiella målen finns på nordicleisure.se under rubriken ”Finansiella mål”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD- och koncernchef

[email protected] / +371 2 7327810