Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 – 31 december 2006

2007-02-22

Ladda ner PDF
Fjärde kvartalet • Intäkterna för det fjärde kvartalet 2006 uppgick till 9 446 tkr • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till – 6 492 tkr • Intäkterna ökade med 163 % jämfört med föregående kvartal. • Kostnader förenat med avbrutet bolagsförvärv belastar resultatet med 2 500 tkr • Antalet kunder vid kvartalets slut uppgick till 19 489 st • Under december uppnåddes en årstakt på spelöverskottet motsvarande 40 mkr. • Lansering av dubbla pokernätverk i och med Boss Medias IPN Helåret • Intäkterna för helåret 2006 uppgick till 18 674 tkr. • Rörelseresultatet för helåret uppgick till -10 568 tkr. Händelser efter årets utgång • Ny huvudägare med spelbolagserfarenhet har inträtt i bolaget och äger motsvarande 20,4% av aktierna i bolaget. • Fortsatt tillväxt både på licensierings- och spelverksamheten

.