Delårsrapport januari-juni 2017

2017-08-16

Ladda ner PDF

ANDRA KVARTALET: 1 APRIL - 30 JUNI 2017

  •  Spelintäkterna ökade med 42,8 % till 4,54 MEUR (3,18 MEUR)
  •  EBITDA uppgick till 1,07 MEUR (266 KEUR)
  •  EBITDA-marginal 21,8 % (5,4 %)
  •  Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 82,1 %
  •  Antalet aktiva kunder ökade med 42,1% till 31 119 (21 906)

HALVÅRSPERIODEN: 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

  •  Spelintäkterna ökade med 43,4 % till 8,65 MEUR (6,03 MEUR)
  •  EBITDA uppgick till 1,97 MEUR (340 KEUR)
  •  EBITDA-marginal 21,1 % (3,3 %)
  •  Förvärv av två ledande bolag inom casino affiliation
  •  Avsiktsförklaring om förvärv av Litauiska speloperatören Baltic Bet

Rapporten i sin helhet finns att hämta på nordicleisure.se