Delårsrapport januari-september 2017

2017-11-15

Ladda ner PDF

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2017

 •  Intäkterna uppgick till 6,46 MEUR (3,93)
 •  Spelintäkterna ökade med 59,6 % till 5,19 MEUR (3,25)
 •  Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 91,0 %
 •  Mobila intäkter stod för 46,3 % av totala spelintäkterna
 •  Mediaintäkterna uppgick till 1,16 MEUR
 •  EBITDA 2,14 MEUR (1,04)
 •  EBITDA-marginal 33,0 % (26,5 %)

 Delårsperioden: 1 januari – 30 september 2017

 •  Intäkterna uppgick till 15,78 MEUR (11,43)
 •  Spelintäkterna ökade med 48,6 % till 13,8 MEUR (9,28)
 •  EBITDA 4,07 MEUR (1,38)
 •  EBITDA-marginal 25,8 % (12,1 %)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på nordicleisure.se