Bokslutskommuniké 2017

2018-02-27

Ladda ner PDF

 Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2017

 •  Intäkterna uppgick till 7,69 MEUR (4,71)
 •  Spelintäkterna ökade med 82,3% till 6,47 MEUR (3,55)
 •  Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 90,2%
 •  Mobila intäkter stod för 47,2% av de totala spelintäkterna
 •  Media intäkter uppgick till 1,11 MEUR (0,26)
 •  EBITDA 2,67 MEUR (0,08)
 •  EBITDA-marginal 34,7% (1,8%)

 Helåret 2017

 •  Intäkterna uppgick till 23,47 MEUR (16,14)
 •  Spelintäkterna ökade med 57,9% till 20,26 MEUR (12,83)
 •  EBITDA 6,74 MEUR (1,46)
 •  EBITDA-marginal 28,7% (9,0%)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på nordicleisure.se