Delårsrapport Januari - Juni 2018

2018-08-01

Ladda ner PDF

 Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2018

 •  Intäkterna uppgick till 6,97 MEUR (4,91), en ökning med 42,0%
 •  Spelintäkterna ökade med 31,7% till 5,98 MEUR (4,54)
 •  Antalet aktiva kunder var 34 345 (31 119), en ökning med 10,4%
 •  Deponeringar uppgick till 17,7 MEUR (13,2), en ökning med 33,7%
 •  Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 88,7%
 •  Mobila intäkter stod för 50,2% av de totala spelintäkterna
 •  Mediaintäkterna uppgick till 0,85 MEUR (0,24)
 •  EBITDA 1,88 MEUR (1,07), justerad EBITDA 2,09 MEUR (1,07)
 •  EBITDA-marginal 27% (22%), justerad EBITDA-marginal 30% (22%) 

Halvårsperioden 1 januari - 30 juni 2018

 • Spelintäkterna ökade med 39,5% till 12,07 MEUR (8,65)
 • EBITDA uppgick till 4,02 MEUR (1,97), justerad EBITDA 4,56 MEUR (1,97)
 • EBITDA-marginal 28,5% (21,1), justerad EBITDA-marginal 32,3% (21,1)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,86 MEUR (1,54), justerad EBIT 3,67 MEUR (1,54)
 • EBIT-marginal 20,2% (16,4), justerad EBIT-marginal 26,0% (16,4)

Rapporten finns att läsa i sin helhet på nordicleisure.se.